• Prowadzę terapię w zakresie:

    - zaburzeń lękowych - zaburzeń depresyjnych - zaburzeń psychosomatycznych - zaburzeń odżywiania - zaburzeń osobowości - uzależnień - DDA -OCD
  • Nazywam się Iwona Kijko-Tsarfati.

    Oferuję psychoterapię prowadzoną w paradygmacie psychodynamicznym dla osób dorosłych i młodzieży oraz superwizję dla psychoterapeutów.

O mnie

Edukacja

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach- kierunek
Psychologia Kliniczna oraz Psychologia Pracy. W toku kształcenia podyplomowego uzyskałam tytuł Certyfikowanego Specjalisty Terapii Uzależnień oraz Certyfikowanego Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Następnie po zrealizowaniu programu specjalizacji Ministerstwa Zdrowia z zakresu specjalizacji z Psychologii Klinicznej uzyskałam tytuł Certyfikowanego Specjalisty Psychologii Klinicznej. Jestem Superwizorem Aplikantem PTP od roku 2019.

Doświadczenie

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu procesu diagnozy, terapii indywidualnej oraz grupowej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz European Association for Psychotherapy. Pracuję zgodnie z zasadami etyki i regularnie uczestniczę w superwizji indywidualnej i grupowej.

Oferta

Konsultacje

Konsultacje do terapii – obejmują kilka pierwszych spotkań w celu zebrania informacji niezbędnych do postawienia diagnozy, ustalenia celów do psychoterapii oraz zawarcia kontraktu regulującego charakter i warunki współpracy w terapii. Podczas tych spotkań pacjent ma również okazję poznać terapeutę i jego styl pracy.
Czas trwania: 45-60 min.
Koszt: od 140 zł

Terapia indywidualna

Sesje terapii indywidualnej – to spotkania minimum raz w tygodniu, celem podjęcia pracy nad materiałem prezentowanym przez klienta, tj. analiza spraw bieżących, przeszłych wydarzeń, snów oraz emocji związanych z relacją terapeutyczną itp. W pracy szczególnie skupiamy się na przejawach nieświadomego w analizowanym materiale.
Czas trwania: 45 min.
Koszt: od 140 zł

Sesje terapii indywidualnej w języku obcym – prowadzę sesje terapii w języku angielskim i języku włoskim.
Czas trwania: 45 min.
Koszt: od 160 zł.

Sesja terapii indywidualnej online – dla osób, które mogą skorzystać z takiej formyprowadzenia terapii oferuję sesje przez komunikator Skype.
Czas trwania: 45 min.
Koszt: od 140 zł lub od 160 zł sesja w języku obcym

Superwizja

Superwizja indywidualna – oferuję superwizję dla psychoterapeutów.
Psychoterapeutom w trakcie procesu certyfikacji wystawiam zaświadczenia.
Czas trwania: 60 min
Koszt: od 140 zł

Superwizja grupowa – są to spotkania raz w miesiącu w grupie 5-8 osobowej realizowane online na platformie Zoom lub w kontakcie bezpośrednim.
Czas trwania: 3x 45 min.

Koszt: od 50 zł/45 min.

Na chwilę obecną prowadzę terapię jedynie w formie online, przez komunikator Skype.

Prowadzę terapię w zakresie:

- zaburzeń lękowych - zaburzeń depresyjnych - zaburzeń psychosomatycznych - zaburzeń odżywiania - zaburzeń osobowości - uzależnień - DDA -OCD

Kontakt:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Iwona Kijko-Tsarfati

+48 602 78 55 82

  • Start
  • O mnie
  • Oferta
  • Kontakt